Team studentenpsychologen breidt uit

Het team studentenpsychologen van de HAN zet extra capaciteit in. De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen hebben veel invloed op studenten en hun studie. De laatste maanden kloppen er steeds meer studenten aan bij het team, en de psychische klachten zijn ernstiger.


Opvallend zijn ernstige depressieve klachten, angstklachten en sociaal isolement. Ook hebben veel studenten te maken met complexe thuissituaties. Bavo van den Mooter, studentenpsycholoog, constateert een stijging van 5%. In 2019 kampten 24,7% van de studenten met depressie en angstklachten, en in 2020 29,7%, geeft hij aan. 

Hulpvragen

“Het is helemaal niet gek als een student nu stress ervaart, zich onzeker voelt of twijfels begint te krijgen", benadrukt Annemarie Hof, coördinator van HAN Studiesucces. De studentenpsychologen zijn onderdeel van dit netwerk van experts op het gebied van studiebegeleiding. HAN Studiesucces helpt studenten, hun begeleiders en docenten bij allerlei vragen. Bijvoorbeeld over studieswitch, doorstuderen of het verbeteren van studievaardigheden. Maar dus ook bij vragen over persoonlijke ontwikkeling of problematiek.

Tips, clips en een lespakket

Zelfstudietips. Hoe blijf je mentaal fit? Kennisclips, en een lespakket ‘studeren op afstand'. Het zijn een paar voorbeelden van hoe de studiebegeleiding-experts studenten extra ondersteunen. Er zijn landelijk uitgangspunten geformuleerd, door de Vereniging Hogescholen, over hoe we studenten in deze lastige periode het beste kunnen helpen. Samengevat gaat het om behoefte aan duidelijkheid en structuur, aan meer betrokkenheid van de opleiding. Want: het psychisch welbevinden van studenten staat onder druk, en ze hebben zorgen over studieverloop en toekomst.

Hulpvragen

Naast de extra capaciteit van het team studentenpsychologen, zijn er ook andere initiatieven om studenten te helpen. Lees erover!