HAN BioCentre bestaat 15 jaar

HAN BioCentre in Nijmegen viert op 1 februari 2021 haar 15-jarig jubileum. Het expertisecentrum viert de verjaardag met een symposium in 2022.

Werken met bioreactor in HAN BioCentre

Bij HAN BioCentre verrichten onderzoekers, docenten en studenten samen met bedrijven en kennisinstellingen praktijkgericht onderzoek op het gebied van de toegepaste biowetenschappen (biologie, biotechnologie, bio-informatica, medicijnen) en chemie (organisch, analytisch). Doel is een gezonde samenleving die verantwoord (circulair, duurzaam) gebruikmaakt van de levende natuur.

Microbiële olie uit organisch afval

In het project ‘Microbiële olie op maat’ werkt het HAN BioCentre met een unieke, olieproducerende giststam die op veel verschillende suikers kan groeien. Hierdoor kunnen plantaardige reststromen worden omgezet in een biobased olie. Samen met de bedrijven Allnex, Van Wijhe BV, Baril Coatings en Van Meeuwen wordt een zogenaamde 2e generatie bio-olie ontwikkeld voor toepassing in alkydharsen, verf en smeermiddelen. Het onderzoek is bijzonder door de multidisciplinaire aanpak, waardoor de hele keten van afvalverwerking tot aan toepassing van de bio-olie aan bod komen. Ook binnen het HAN BioCentre is de aanpak multidisciplinair door een combinatie van bio-informatica, moleculaire biologie, fermentatietechnologie en analytische chemie. 

Volwaardige verwaarding van plantmateriaal door bioraffinage

Bioraffinage is een van de belangrijkste instrumenten om uit biomassa ingrediënten te herwinnen om zo bij te dragen aan de ontwikkeling van de ‘biobased’ economie. Het uiteindelijke doel is om alle grondstoffen te winnen en te hergebruiken. Binnen het RAAK-mkb-project ‘Bioraffinage, tool voor de productie van hoogwaardige producten uit biomassa’ is een ‘proof of principle’-studie uitgevoerd waarin is aangetoond dat vanuit bermgras (=biomassa reststroom) het bio-afbreekbare bioplactic PBS kan worden geproduceerd.

biocentre bioraffinage11

Ontwikkeling van C. elegans als alternatief testsysteem voor dierproeven

Onderzoek naar een langer en gezonder leven met behulp van voedsel, beweging en medicijnen is een van de speerpunten van het HAN BioCentre. Hiervoor worden microscopisch kleine wormen, Caenorhabditis elegans, ingezet. De worm wordt gebruikt bij de ontwikkeling van nieuwe technieken voor medicijnonderzoek, waardoor testen op dieren niet meer nodig is. Een van de recente projecten van het HAN BioCentre gebruikt C. elegans bij het doorgronden van de ziektes van Parkinson en Alzheimer. Met als doel het vinden van een medicijn voor deze ziektes.

Data-intensieve oplossingen om betekenis te halen uit genetische informatie

Keer op keer blijkt dat de grote hoeveelheid beschikbare data en informatie in de levenswetenschappen alleen zinvol kan worden ingezet als gebruikgemaakt wordt van op kennis gebaseerde strategieën. Zo wordt bijvoorbeeld samen met bedrijven die werken aan de compostering van mest voor de champignonteelt en van GFT-afval voor de productie van biogas, gewerkt aan de ontwikkeling van effectieve strategieën voor het functioneel in kaart brengen van de bij de processen betrokken micro-organismen op basis van het genetisch materiaal. Op deze manier kunnen de processen uiteindelijk beter beheerst en gemonitord worden.