Meer stagemogelijkheden in de Achterhoek!

Leren in de praktijk is voor een student essentieel. Dat geldt zeker voor het opleiden van een student in deze periode van snelle technologische ontwikkelingen. De HAN ondertekent daarom vandaag een overeenkomst die zich richt op meer en betere stage- en afstudeermogelijkheden in de Achterhoek.

Ondertekening convenant innovatiehub
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Het belang van samenwerken

De HAN is vanuit de focus Smart Region betrokken bij dit initiatief, wat een goed voorbeeld van samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en het werkveld is. Ook Saxion Hogeschool en het Graafschap College onderschrijven de overeenkomst. Met een gezamenlijk totaal van meer dan 70.000 studenten, die steeds eerder tijdens hun studie proeven aan het werkveld, is de samenwerking met werkgevers steeds belangrijker. Het is de manier voor studenten om praktijkervaring op te doen. 

Ondertekening convenant innovatiehub
V.l.n.r. Maarten van Gils (HAN), Jan Kaak (SmartHub), Kees Nieuwenhuijse (Graafschap College), Hans Hutten (Innovatiehub), Bas Olde Hampsink (Saxion) en Marij Striekwold (projectmanager Innovatiehub en SmartHub Achterhoek).

Schakel voor succes

In de Achterhoek bestaan al enkele succesvolle initiatieven waar studenten aan de praktijk gekoppeld worden. Dit zijn de Innovatiehub en SmartHub Achterhoek. Marij Strikwold, projectleider van beide initiatieven, licht toe: "Innovatiehub is een samenwerkingsverband waarbij een groep mkb-bedrijven studenten werft, begeleidt en laat samenwerken aan onderzoeks- en innovatieprojecten. Iedere hub heeft een eigen hubmanager, die is verantwoordelijk voor de werving, selectie en begeleiding van studenten en de continuering van kennisontwikkeling. De hubmanager is vaak zelf net afgestudeerd en is goed op de hoogte van de stage-eisen vanuit school. Hij/zij weet waar een student zoal tegenaan loopt. Ook bevordert de hubmanager de samenwerking binnen de groep bedrijven, de samenwerking met de andere hubs in de regio én met de onderwijsinstellingen."

Momenteel bestaan er in de Achterhoek 5 innovatiehubs met in totaal 14 aangesloten bedrijven, allemaal actief in de technische sector. 

De stage- en afstudeerregio

Marij Striekwold vervolgt: "SmartHub Achterhoek bundelt de krachten van ruim 160 aangesloten werkgevers uit de regio in het aantrekken van jong talent voor stages, afstudeeropdrachten en startersfuncties. Als non-profit initiatief profileert het zich als dé stage- en afstudeerregio. Alle vacatures zijn gebundeld op 1 plek: smarthub.nl. Dit maakt het voor studenten een stuk eenvoudiger om een praktijkopdracht te vinden." 

Met de ondertekening van het overeenkomst wordt de samenwerking tussen SmartHub Achterhoek en Innovatiehub versterkt en uitgebreid. Zo wordt minimaal 1 nieuwe innovatiehub per jaar gelanceerd en komt er een kwaliteitskeurmerk voor de hubs. Striekwold: "Allemaal gericht op het bieden van meer en nog betere stage- en afstudeerplekken, onder meer voor studenten van HAN."