Maak e-health begrijpelijk en toegankelijk voor iedereen

Het lijkt zo makkelijk, gezondheid(szorg) ondersteunen of verbeteren via de digitale snelweg. Maar de praktijk van e-health is helaas anders: te vaak kiest de zorg voor een ‘presenteerblaadje’ dat niet past bij laaggeletterden, hoogbejaarden of bijvoorbeeld blinden en slechtzienden. Dat leidt tot onnodige gezondheidsverschillen.

Ouderenzorg

Om ons bewuster te maken van de uitdagingen in de digitale gezondheidszorg verzorgen lector Thea van der Geest en onderzoeker Charlotte Swart tijdens Symposium Health op 20 juni de workshop E-health voor iedereen! Welke slag valt er nog te maken en waarom is het zo belangrijk dat we dat ook daadwerkelijk doen?

E-health: lastiger dan gedacht

Van der Geest: "We kennen ze allemaal wel: de websites en apps waar je gezondheidsinformatie kunt vinden en delen, maar aan e-health zitten meer haken en ogen dan zorginstellingen vaak denken. Lang niet iedereen kan met computers uit de voeten of snapt hoe je een app installeert en gebruikt. Voor iemand die laaggeletterd is, zijn de zinnen, adviezen of instructies op hun scherm nogal eens te ingewikkeld. En ook als je bijvoorbeeld een visuele beperking hebt, vis je in de digitale zorg makkelijk achter het net. Mensen met een achterstand komen dan alleen maar op nog grotere achterstand te staan."

Informatie vaak niet voldoende toegankelijk

De sociaal-economische status van mensen zou geen invloed mogen hebben op hun gezondheid. Maar heeft dat dus wel. Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen doen relatief vaak een beroep op de diensten in de zorg.

Van der Geest: "Ze hebben veel te maken met formulieren en teksten van de overheid, de zorgverzekeraar en de zorgverleners. Of dat nu digitaal of op papier gebeurt, in tekst of in beeld: de informatie moet zó geformuleerd en gepresenteerd worden dat die voor iedereen begrijpelijk en toegankelijk is. Precies daarom onderzoekt het lectoraat Media Design wat nodig is om de digitale technologie (ook) aan te laten sluiten bij gebruikers die op achterstand staan, zodat ook zij van e-health profiteren."

Anders communiceren

De oplossing ligt zeker niet alleen in het anders formuleren van teksten, vertelt Van der Geest: "Misschien moet je algemene informatie helemaal niet (alleen) schriftelijk delen, maar bijvoorbeeld (ook) via een YouTube-filmpje. En in een-op-een contact zou je kunnen denken aan een sms-bericht vlak voor opname: 'Vanaf nu moet u nuchter blijven voor de operatie'. Als je er met bestaande middelen niet komt, moet je overwegen iets nieuws te ontwikkelen. En welke (digitale) weg je ook kiest: evalueer altijd of je de doelgroep bereikt en of die je boodschap ook snapt. Anders blijven gezondheidsverschillen waarschijnlijk gewoon bestaan."

Help de gezondheidsverschillen verkleinen

Als je eenmaal weet waar de kansen precies liggen, is er veel te winnen met e-health. Lector Thea van der Geest en onderzoeker Charlotte Swart vertellen je tijdens Symposium Health graag meer tijdens de workshop E-health voor iedereen! Ze laten je zien hoe ziet online én offline communicatie er nu nog te vaak uitziet. Wat het oplevert als je veranderingen aanbrengt. Hoe je test of jouw website, app of ander communicatiemiddel begrijpelijk en toegankelijk is voor je doelgroep(en). En tot slot krijg je handvatten om met de uitkomsten aan de slag te gaan, zodat e-health inderdaad bijdraagt aan het verkleinen van gezondheidsverschillen.