Het skillspaspoort is nu echt hard nodig

Onze actuele skills zijn niet of nauwelijks in beeld. Het duurt daardoor lang voordat mensen (nieuw) werk vinden dat aansluit bij hun skills-set. Te lang, gezien de snelle ontwikkelingen in de vraag naar skills. En dat zorgt nu voor grote en groeiende skills mismatches. Werkgevers kunnen de juiste skills niet vinden en mensen klagen over misfit, verveling of een te hoge werkdruk omdat hun functie niet goed bij hen past.

288116 Screenshot van het digitaal skills paspoort. Meters slaan uit.
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Leren tijdens de beroepsloopbaan

Jos Sanders is lector ‘Leren tijdens de beroepsloopbaan’ aan de HAN en senior onderzoeker bij TNO. Hij is betrokken bij House of Skills en de ontwikkeling van het skillspaspoort. Samen met Steven Dhondt (senior onderzoeker bij TNO en hoogleraar aan de KU Leuven) en Paul Preenen (senior onderzoeker bij TNO) richt hij zich op het anders organiseren van de arbeidsmarkt, met skills als basis. Onlangs verscheen hierover het artikel ‘Waarom een ‘skillspaspoort’ nu écht hard nodig’. 

Nieuwsgierig naar het hele artikel?