Gezond samenwerken rond nieuw concept Healthy Healthcare

Healthy Healthcare kan een nieuwe creatieve oplossing zijn voor professionals in de gezondheidszorg die zich afvragen hoe we de kwaliteitsstandaarden binnen de gezondheidszorg handhaven. En hoe doen we dat als de sector door vergrijzing en beroepsgerelateerde uitval met steeds minder mensen toch goede zorg wil verlenen?Leden van het netwerk van de European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) kwamen eind maart samen op de HAN Campus in Nijmegen om te discussiëren over Healthy Healthcare. Wat is de bedoeling?

portret Annet de Lange

Gezonde gezondheidszorg

Healthy Healthcare gaat uit van balans tussen de systemen in de gezondheidszorg om de gezondheid en het functioneren van de medewerkers te verbeteren en de hoge kwaliteit te blijven garanderen. Het concept is gebouwd op 3 pijlers:

1. Gezondheidszorg als systeem én werkomgeving
2. Welzijn van het personeel
3. Zorg voor de patiënten

Healthy Healthcare neemt de patiënt, het personeel en de complexiteit van de gezondheidszorg in acht en zal daarmee leiden tot een efficiëntere uitvoering van zorg, die daarbij wel van hoge kwaliteit blijft. 

Gezamenlijke visie

Tijdens de bijeenkomst deelden de aanwezige 26 onderzoekers ervaringen over de link tussen gezondheidszorg en de werkomgeving, welzijn van het personeel en de kwaliteit van de geleverde zorg.

Verder werd er gediscussieerd over hoe je interventies en onderzoek naar gezonde gezondheidszorg met verschillende populaties en in verschillende settings kunt vormgeven.

Leercyclus en leiderschap

In de discussies kwam naar voren dat er nog weinig bekend is over de 3e pijler van het concept: de tevredenheid van de patiënt.

Ook lag de focus bij veel onderzoeken op data op een individueel niveau. Er waren geen resultaten op teamniveau. Duidelijk werd dat een continue leercyclus en leiderschap in de zorg van belang zijn bij het implementeren en bestendigen van Healthy Healthcare. Daarbij is het nodig om een gemeenschap te ontwikkelen om kennis en tips te delen. Er is veel data over gezondheidszorg beschikbaar die nog niet gebruikt wordt voor verdere analyse. Uitwisseling van data en ervaringen binnen Europa kan helpen om Healthy Healthcare te faciliteren. 

Internationale leergemeenschap

Ondanks culturele verschillen is er een gezamenlijke behoefte aan meer onderzoek, publiciteit en uitwisseling om Healthy Healthcare tot een succes te maken.

Het schrijven van een gezamenlijk onderzoeksvoorstel en een heldere onderzoeksvisie is daarbij een 1e stap. Tijdens de volgende EAOHP-conferentie op Cyprus zal daar een start mee worden gemaakt.

Verder is een nieuwe internationale leergemeenschap van onderzoekers in de gezondheidszorg van grote waarde. De komende maanden zal dit nieuwe consortium op zoek gaan naar fondsen om de Europese en nationale samenwerking te bewerkstelligen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het consortium en het Healthy Healthcare-concept kun je bij Annet de Lange terecht. Zij is lector Human Resource Management bij de HAN en gasthoogleraar bij de Universiteit van Stavanger in Noorwegen. Ook is zij bijzonder hoogleraar Succesvol ouder worden op het werk bij de Open Universiteit.

Wil je nog meer weten dan kun je ook terecht op de site van het het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI)