Eten met lange tanden gaat landelijk

Oudere mensen hebben regelmatig problemen met mondgezondheid, zoals pijn bij het kauwen. Dit heeft vaak een slechte voedingsinname tot gevolg. Daarom hebben diëtisten en mondhygiënisten vorig jaar aan de HAN en Hogeschool Utrecht gevraagd om te helpen bij het tijdig signaleren van problemen op het raakvlak mondgezondheid en voeding.

238581 Het project Eten met Lange Tanden is een project om ouderen die problemen hebben met mondgezondheid op te sporen.

Hieruit is binnen het Lectoraat Voeding, Diëtetiek en Leefsijl het project Eten met lange Tanden ontstaan. De hogescholen hebben sindsdien niet stilgezeten. Inmiddels zijn de risicofactoren in kaart gebracht en is de pilot-vragenlijst bij een groep mondhygiënisten en diëtisten getest. Nu is het de hoogste tijd om het project landelijk uit te rollen.

Inzicht krijgen in problemen

Onderzoeker Vanessa Hollaar licht toe: “In dit landelijke onderzoek vragen we aan diëtisten en mondhygiënisten om een vragenlijst af te nemen bij patiënten van 65 jaar of ouder. Het doel is om gegevens van 1000 patiënten te verzamelen. Op basis van de resultaten krijgen we inzicht welke problemen voorkomen en samenhangen in de mondgezondheid en voedingstoestand bij thuiswonende ouderen.”

We nodigen mondhygiënisten en diëtisten van harte uit om mee te doen aan dit landelijke onderzoek.

Beslisboom

De vragenlijst die gebruikt gaat worden in dit landelijke onderzoek bestaat uit vragen over algemene kenmerken van de patiënt, mondgezondheid en voedingstoestand. Aan de hand van deze resultaten wordt vervolgens een verkorte vragenlijst of beslisboom gemaakt die diëtisten en mondhygiënisten ondersteunt in het inschatten van risico’s op problemen met de mondgezondheid of slechte voedingstoestand. Op basis van de uitkomsten wordt een inschatting gemaakt of de patiënt een advies voor een verwijzing naar de diëtist of mondhygiënist krijgt.

Meedoen

Mondhygiënisten en diëtisten zijn van harte uitgenodigd om mee te doen.

“We gaan 1 maart 2021 van start met de vragenlijst, maar nodigen mondhygiënisten en diëtisten nu al van harte uit om mee te doen.” Aanmelden kan via Vanessa. Ze verduidelijkt: “De mondhygiënist of diëtist moet wel HBO-gediplomeerd zijn, werkzaam zijn in een 1e lijns praktijk en in de periode van 1 t/m 31 maart 2021 bij minimaal 3 patiënten van 65 jaar of ouder deze vragenlijst kunnen afnemen.”