Digitale vaktherapie, kansen voor een online vaktherapeut

Hoe werk je in een tijd dat je niet fysiek bij elkaar kunt zijn als vaktherapeut? Wat zijn de mogelijkheden ‘op afstand’? Suzanne Haeyen, bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen, duikt in de wereld van 3D, Virtual Reality (VR) en meer digitale toepassingen om te kijken hoe dit helpt.

Verf op palet

Het project 'Online Vaktherapie, Telepresent zijn als vaktherapeut' heeft onlangs een ZonMw-coronasubsidie verkregen om digitale mogelijkheden in vaktherapie te onderzoeken. 

Vaktherapie laat zich niet zomaar in een digitale jas hijsen. Online samen dansen, schilderen of bewegen is niet iets waar een vaktherapeut zich normaal op richt. Zeker niet voor mensen met een psychische aandoening als stress of een depressie die worden behandeld. Uit recent onderzoek blijkt 91% van de vaktherapeuten (bijna) geen ervaring met online werken te hebben. Haeyen: “daar staat tegenover dat ze er wel voor open staan.”

Lees hier het interview met Suzanne Haeyen waarin ze meer vertelt over het project en de digitale mogelijkheden die worden onderzocht.