Bevlogen intreerede lector Jos Sanders over leven lang ontwikkelen

Jos Sanders is met een persoonlijke en bevlogen intreerede op donderdag 24 januari formeel geïnstalleerd als lector 'Leren tijdens de Beroepsloopbaan' aan HAN University of Applied Sciences.

Jos Sanders

Positieve leerervaringen doen groeien

'Dat jullie de indruk hebben dat het met een speels gemak gaat, dat raakte mij heel erg', grapt de kersverse lector, een beetje uit het veld geslagen door alle waardering vanuit de Faculteit Educatie en het College van Bestuur van de HAN.

Tijdens een bevlogen en persoonlijke rede maakte Jos Sanders vervolgens duidelijk hoe zeer zijn carriere is en wordt gekleurd en bepaald door een opeenvolging van prettige banden met klas- en studiegenoten, collega's en werkgevers.

 

Bekijk en beluister de installatierede van Jos Sanders