Duurzame oplossingen Bram Veenhuizen verbindt mobiele en stationaire domein van waterstof

480005 portretfoto-bram-veenhuizen

Bij het Lectoraat Balanced Energy Systems neemt Bram Veenhuizen tijdelijk de rol als lector ‘stationaire waterstof’ voor de helft waar. Hij vindt de verbinding tussen het mobiele en stationaire domein bijzonder interessant.

Vandaar dat hij momenteel voor 50% bij HAN Automotive Research en 50% bij Balanced Energy Systems is aangesteld. Benieuwd hoe hij zijn rol wil gaan invullen en daarom stelden we hem een aantal prangende vragen.

Bram, wat is je visie op waterstof toepassingen?

"Waterstof is niet de panacee voor de energie gerelateerde problemen waarmee onze maatschappij heeft te kampen. Het is niet beschikbaar in de ons ter beschikking staande natuur of ondergrond, is hoog explosief, tast diverse materialen aan en leidt bij omzetting tot niet te verwaarlozen verliezen. Velen ‘geloven er niet in’ en ook diverse collega’s van de Academie Engineering en Automotive willen er verre van blijven. Mijn antwoord daarop is dan: de gemakkelijke oplossingen hebben we intussen wel ontgonnen, zoals uit de grond spuitende olie en aardgas. Achteraf bezien bleken die ‘oplossingen’ vaak ook weer te leiden tot nieuwe problemen, waarmee we bij aanvang geen rekening hielden: broeikaseffect, aardbevingen, geopolitieke afhankelijkheid, et cetera."

Wat is een verstandige weg om in te slaan, denk je?

"We zullen veel meer ons best moeten doen om met ‘betere’ duurzame oplossingen te komen. Voor dat doel doen we bij de HAN onderzoek naar de toepassing van waterstof. We proberen te achterhalen tegen welke praktische bezwaren we aanlopen, en dat niet alleen op het technisch domein, maar ook sociaal en maatschappelijk. Vanuit ons Lectoraat HAN Automotive Research zijn we hiermee al geruime tijd bezig door de toepassing van waterstof in zowel de verbrandingsmotor als in brandstofcellen te onderzoeken. Bij het Lectoraat Balanced Energy Systems is ook een mooi trackrecord opgebouwd."

Veel kansen voor studenten, docenten en onderzoekers?

"De vraag vanuit de markt naar kennis op het gebied van waterstof is groot en groeit gestaag. Er zijn ruim voldoende kansen voor de HAN en onze studenten op dit werkterrein, zoveel zelfs dat we keuzes moeten maken."

We zullen veel meer ons best moeten doen om met ‘betere’ duurzame oplossingen te komen. Voor dat doel doen we bij de HAN onderzoek naar de toepassing van waterstof.

Om welke keuzes hebben we het dan?

Bram legt uit dat de Academie Engineering en Automotive zich voorlopig richt op de volgende thema’s:

 1. Waterstofsystemen
  - Hoe werken de deelsystemen van electrolysers, brandstofcelsystemen, compressoren, gasreinigers, e.d. en hoe werken ze samen?
  - Hoe kunnen we modellen en digital twins inzetten voor deze vraagstelling?
  - Hoe kunnen we deze effectief valideren?
  - Hoe kunnen we de systemen regelen en optimaliseren?
   
 2. Energy hubs
  - Welke rol spelen de waterstofsystemen in energy hubs, waarbij je moet denken aan regionale opslag en distributie van diverse vormen van energie? (Relevant hierbij zijn het tanken van voertuigen, het opslaan van duurzame energie, het ondersteunen van het grid en dergelijke)
  - Hoe zien de businessmodellen eruit?
  - Hoe gaan we om met veiligheid op zo’n energy hub?
   
 3. Human Capital Agenda
  - Hoe kunnen we middels het onderzoek studenten en professionals opleiden op het waterstofdomein en in een hybride leeromgeving?

Bram: "Uiteraard sluiten we zo nauw mogelijk aan bij de doelstellingen van het HAN zwaartepunt SEE. We willen bij dit onderzoek zoveel mogelijk gebruik gaan maken van het Connectr gebouw en de faciliteiten die daarin gerealiseerd gaan worden."

Bereiken we daarmee kennisversnelling in de energietransitie?

"We gaan hiermee geen panklare oplossing voor de energietransitie realiseren, maar wel veel kennis opbouwen en verspreiden die nodig is om keuzes voor ons energiesysteem zo goed mogelijk te onderbouwen. Daarmee bieden we voor de Academie Engineering en Automotive een mooie gelegenheid om ons onderwijs te vernieuwen en een heldere focus aan te brengen voor ons onderzoek!"

Bron: HAN
Fotografie: Rob Gieling