435683 Ouder echtpaar, AiH, woonvormen

Het Lectoraat Architecture in Health doet onderzoek naar woonvormen voor senioren om het sociaal welzijn van deze doelgroep te bevorderen. Het onderzoek ‘Wonen en Ontmoeten’ is gestart onder een grote groep huurders van Woonzorg Nederland.

Hoe kijken ouderen aan tegen de manier waarop ze (willen) wonen en hoe ervaren ze het om elkaar te ontmoeten. Het onderzoek ‘Wonen en Ontmoeten’ is gestart onder een grote groep huurders van Woonzorg Nederland

Meerjarige samenwerking

Dit onderzoek maakt deel uit van de meerjarige samenwerking tussen de HAN, woningcorporatie Woonzorg Nederland en de Technische Universiteit van Eindhoven (TU/e) waarbij onderzoek wordt uitgevoerd naar de meerwaarde van gemeenschappelijk wonen.

Woongeluk senioren

Woningcorporatie Woonzorg Nederland investeert in een woonomgeving die kan bijdragen aan het woongeluk van bewoners en het langer zelfstandig thuis wonen. Hierbij is het belangrijk dat bewoners elkaar op een makkelijke en prettige manier in het wooncomplex kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld voor een praatje of om iets leuks te ondernemen. Woonzorg Nederland zet daarom onder andere in op het ontwikkelen van aantrekkelijke woonvormen en gebouwen die daarbij passen. 

Fijnere leefomgeving

“De resultaten van het onderzoek ‘Wonen en Ontmoeten’ gaan ons meer inzicht bieden in de relatie tussen deze verschillende woonvormen en het sociaal welzijn van zijn bewoners en draagt hiermee bij aan de bestaande wetenschappelijke kennis,” weet onderzoeker Kim Hamers.
Woonzorg Nederland gebruikt de inzichten om hun panden zo te bouwen en in te richten dat bewoners een nog fijnere leefomgeving ervaren.

Digitale vragenlijst

De input van de huurders van Woonzorg Nederland is ontzettend belangrijk in dit onderzoek. Huurders ontvingen eind juni vanuit Woonzorg Nederland per mail een vooraankondiging. Vervolgens stuurt onderzoeksbureau MAGIS de huurder in opdracht van Woonzorg Nederland de digitale vragenlijst toe. Deelname is vrijwillig en de antwoorden van de deelnemers aan het onderzoek worden anoniem gemaakt. Voor vragen met betrekking tot dit onderzoek kunt u bij Kim Hamers (lectoraat Architecture in Health) terecht (kim.hamers@han.nl).