Nieuwe lectoraatperiode organisatie zorg en dienstverlening Vanuit een stevige basis verder bouwen

109958 manager leidt een zakelijke bijeenkomst met collega's en medische professionals

Het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening staat aan het begin van een nieuwe periode. Een goed moment om plannen te delen. Lector Miranda Laurant: “Voor partners in de regio willen we dé partij zijn om samen te onderzoeken hoe we de gezondheidszorg anders en beter kunnen organiseren.”

Anders denken, doen en organiseren: de gezondheidszorg maakt een transformatie door. Het is precies waar het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening zich mee bezig houdt - en de komende 4 jaar ook blíjft houden. 

Miranda Laurant: ''Net als in de voorgaande lectoraatperiode richten we ons op de vraag: Hoe is de gezondheidszorg samen met inwoners, zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers duurzaam en efficiënt in te richten? Al leggen we iets andere accenten dan voorheen.''

Lector Miranda LaurantNieuwe zorgpraktijk en wijkgerichte samenwerking

''We kijken vooral hoe de nieuwe zorgpraktijk vorm kan krijgen – en de beweging maakt van intramuraal naar transmuraal en extramuraal. Daarnaast willen we met onderzoek bijdragen aan de (door)ontwikkeling van wijkgerichte samenwerking die gericht is op het bevorderen van gezondheid en vitaliteit.''

409817 Portret Miranda Laurant

Bredere onderzoeksthema's Vraagstukken uit de praktijk

''In de voorgaande jaren deden we al veel onderzoek naar wijk- of dorpsgerichte samenwerking'', vervolgt Miranda. ''De focus lag toen nog op de optimale inzet van zorgmasters als de Physician Assistant (PA) en de verpleegkundig specialist, Advanced Nursing Practice (ANP).''

''Nu trekken we onze onderzoeksthema’s breder. Zo sluiten we beter aan bij de vraagstukken die in de praktijk leven. Evengoed komen de competenties, taken en verantwoordelijkheden van de professionals aan de orde, maar dan als onderdeel van de eerdergenoemde onderzoeksthema’s.''

Kennisontwikkeling en -verdieping

Wat er de komende tijd nog meer in de pijplijn zit? Het lectoraat bouwt haar kennis uit. ''Literatuurstudies, werkbezoeken, verkennen van best practices, intervisie over bijvoorbeeld realist evaluation; we gaan de diepte in”, vertelt Miranda. ''Normaal gesproken is die kennisontwikkeling en -verdieping gekoppeld aan projecten. We maken nu de keuze om ook los van de projecten onze kennisbasis te verstevigen. Zodat we een goede gesprekspartner zijn voor stakeholders uit de regio.''

We werken graag samen in hubs, labs en werkplaatsen. Dat zien we als een goede manier om onderzoek, onderwijs en praktijk bij elkaar te brengen.

Duurzame relaties Met stakeholders om de tafel

Over die samenwerking met stakeholders gesproken: het lectoraat gaat voor duurzame relaties. Miranda: ''Dat betekent dat we niet alleen in actie komen als er een vraag uit de praktijk komt. Of als er een subsidie-call is. We zitten al eerder met elkaar rond de tafel om te bespreken welke kanteling de gezondheidszorg moet maken, wat de toekomstwensen zijn van verschillende stakeholders en hoe we daarin samen kunnen optrekken. Daarbij werken we graag samen in hubs, labs en werkplaatsen. Dat zien we als een goede manier om onderzoek, onderwijs en praktijk bij elkaar te brengen. Zo krijgt praktijkgericht onderzoek een plek in onze samenwerkingsverbanden.''

Gemeenschappen als fundament Voorbeeld onderzoeksvoorstel

Aan wat voor soort onderzoek we dan moeten denken? Miranda vertelt dat er net een SPRONG-aanvraag de deur uit is. ''Onze ambitie is om eerlijke kansen op een gezond leven te vergroten, passend bij het speerpunt Fair Health van de HAN. Dat doen we in het geval van dit onderzoek door gemeenschappen als fundament te nemen en die vorm te geven en te vergroten. Vanuit die gemeenschappen ontwikkelt de HAN in co-creatie met Fontys, inwoners, en professionals in wonen, welzijn en zorg nieuwe zorgstructuren en sociale en technologische innovaties.''

anderhalvelijnszorg Oog voor de impact

Een ander onderzoek dat goed aansluit bij het lectoraat – en bij het onderzoeksthema nieuwe zorgpraktijk – is een onderzoek naar anderhalvelijnszorg. ''We kijken niet alleen hoe deze zorg anders te organiseren is, maar hebben ook aandacht voor de impact. Gaat de gezondheid van inwoners erop vooruit? Verbetert de kwaliteit van zorg? Pakken de kosten lager uit? En weten we medewerkers duurzaam te behouden voor de zorg?''

we pakken het graag samen op! Versnellen, verdiepen, verduurzamen

''Voor samenwerkingspartners blijven we de partij die sterk is in praktijkonderzoek, goede handvatten aanreikt en bruikbare hulpmiddelen oplevert'', benadrukt Miranda. ''Daarbovenop hebben we een faciliterende rol; we weten bijvoorbeeld wat erbij komt kijken om een wijknetwerk of nieuwe zorgpraktijk te starten, en hoe je die kunt verdiepen en verduurzamen. Zo brengen we versnelling aan. Dus heb je een vraagstuk dat raakt aan de focus van ons lectoraat, is er een specifieke kennisbehoefte, of wil je samen een thema uitdiepen: we pakken het graag samen op!''

Meer weten?

Neem contact met ons op en stuur voor meer informatie en vragen een mailbericht aan: