Stage bij het Rijksvastgoedbedrijf Een 2ejaars Bouwkunde met verantwoordelijkheden

379426 David Mekking, student HAN Bouwkunde in Arnhem

Studenten die na de havo of het vwo hbo-Bouwkunde bij de HAN gaan doen, beginnen het 2e jaar met 2 oriënterende stages van 10 weken: 1 aan de advieskant en 1 in de uitvoering. Je ontdekt welke richting goed bij je past. Zo weet je aan het einde van het jaar welke afstudeerrichting je moet kiezen.

Naam: David Mekking
Opleiding: Hbo-Bouwkunde
Vooropleiding:  VWO, profiel N&G met wiskunde A (Beekdal Lyceum in Arnhem)
Stage bij: Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

David (22) deed bij het Rijksvastgoedbedrijf een oriënterende stage: het organiseren van een groot onderhoudsproject. Hoe je dit aanpakt en wat er allemaal bij komt kijken vertelt hij in dit interview.

Zijn stagebegeleider, Leon Brundel, vertelt wat deze overheidsorganisatie doet en waarom het aantrekkelijk is om hier, ook als stagiair, te werken.

379381 Selfie van David Mekking en Leon Brundel tijdens de stage
David Mekking en stagebegeleider Leon Brundel

Wat was jouw stageopdracht?

David: "Ik ben vooral bezig geweest met het organiseren van een grote onderhoudsopdracht aan een gebouw op de legerplaats bij Oldebroek. Dit gebouw is een overnachtingsplaats voor militairen. Het onderhoud richt zich op het renoveren en verbeteren van het interieur. Denk aan nieuwe vloerbedekking, het schilderen van de wanden en het vernieuwen van het sanitair.

Bij het organiseren van een onderhoudsproject komt veel kijken. Eerst moet je een duidelijk beeld van de werkzaamheden krijgen. Samen met de gebruiker bepaal je wat er gedaan moet worden. Dit wordt bondig beschreven in een schouwverslag. Dit verslag was er al, maar normaal gesproken maak je dit zelf." 

Schouwverslag
"Aan de hand van het schouwverslag stel je samen met collega’s een raming op. Hierin staan globaal de kosten van de uit te voeren werkzaamheden. Met de online tool bouwkosten.nl zoek je normen op die bij specifieke werkzaamheden horen. Ik deed dit voor de bouwtechnische werkzaamheden en mijn collega’s voor de elektrotechnische en werktuigbouwkundige kant."

Werkbeschrijving
"Daarna worden de werkzaamheden gedetailleerd beschreven in een bestek. Of, in mijn geval, in een werkbeschrijving. Hierin staat precies wat er gedaan moet worden en welk materiaal nodig is om het gewenste resultaat te behalen.

Het bestek wordt onderdeel van het Contract Eenvoudige Werken. Dit CEW is een bindend contract tussen uitvoerder en opdrachtgever. Er staan bijvoorbeeld artikelen in over arbeidsomstandigheden, financiële bepalingen en oude bouwstoffen. De artikelen in het CEW verwijzen op hun beurt weer naar de Uniforme Administratieve Voorwaarden 2012. Voor de veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen is er het V&G-plan: Veiligheid en Gezondheid en de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie; de RI&E. Deze documenten beschrijven mogelijke risico’s en gevaren tijdens de werkzaamheden en hoe je hiermee moet omgaan."

Fietsenstalling met AutoCad
"Verder kreeg ik van het RVB de ruimte om mij in AutoCAD te verdiepen. Dit 2D-modelleerprogramma wordt bij de HAN al niet meer aangeboden, maar wordt bij bedrijven nog wel veel gebruikt. Zo heb ik een plattegrond gemaakt van een fietsenstalling. Dit moet nog worden uitgewerkt tot compleet ontwerp met aanzichten, doorsnedes en details. Hiervoor ben ik verantwoordelijk."

Persoonlijk OntwikkelingsPlan
"Alle opdrachten doe ik aan de hand van een vooraf opgesteld Persoonlijk OntwikkelingsPlan. Hierin staan je leerdoelen beschreven die onder een bepaalde competentie vallen. Het is belangrijk om je leerdoelen duidelijk te beschrijven, zodat je een goed beeld hebt wat je tijdens je stage wilt leren."

379269 portret David Mekking, student HAN Bouwkunde
David Mekking, 2e jaars Bouwkunde

Wat heb je geleerd?

"Ik heb geleerd hoe ik een onderhoudsproject moet aanpakken. In het begin heb je geen idee waar je moet beginnen en voelt het allemaal erg onwennig. Maar gaandeweg ga je de structuur begrijpen en ook hoe alle documenten zich tot elkaar verhouden. Op het eind begrijp je wat het beginpunt was en tot waar je in de werkzaamheden betrokken bent. Het is erg belangrijk om voor jezelf een duidelijke planning te maken. Dit hoeft niet altijd netjes in Word of Excel. Ook een kladblaadje met je dagelijkse taken zorgt voor veel structuur in je werkzaamheden."

Ik vond het erg leuk dat ik gelijk een grote verantwoordelijkheid kreeg. Mijn onderhoudsproject betrof een gebouw met ruim 3000m2 vloeroppervlak.

Wat vond je bijzonder aan deze stage?

David: "Het Rijksvastgoedbedrijf zorgt er in het begin van de stage voor dat je begrijpt hoe het bedrijf in elkaar zit. Het is een groot bedrijf met veel clusters. Ik moest eerst een verslag maken over de bedrijfsstructuur. Hierdoor krijg je een beeld hoe het RVB werkt en waar jij je bevindt in de werkzaamheden die het uitvoert. Ik vond dit een interessante en leerzame aanpak; het hielp me bij de rest van mijn stageperiode. 

Ik vond het erg leuk dat ik gelijk een grote verantwoordelijkheid kreeg. Mijn onderhoudsproject betrof een gebouw met ruim 3000m2 vloeroppervlak. Omdat het zo’n groot project was, vielen bijna al mijn leerdoelen er binnen. Dat was heel prettig, omdat je anders je anders veel kleine projectjes of opdrachten moet doen om al je leerdoelen te halen."  

Over het Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is de vastgoedorganisatie van de Rijksoverheid met vestigingen in Den Haag, Utrecht, Assen, Tilburg en Arnhem. Leon Brundel was Davids stagebegeleider bij het Rijksvastgoedbedrijf regio Oost, in Arnhem.

 

Als je er even bij stilstaat, dan besef je dat ons werk dagelijks de hele maatschappij raakt. Ook als het gaat om duurzaamheid, energie, klimaat en woningbouw.

Wat is het RVB en wat doet het precies?

Leon Brundel: "Ik zou zeggen: kijk eens om je heen. De kans is groot dat je iets kan aanwijzen wat ‘van ons’ is. We zitten overal en lang niet iedereen weet dat wij daar achter zitten. Denk aan militaire vliegvelden, haventerreinen en gevangenissen, maar ook aan de paleizen, natuurgebieden, ministeries en rechtbanken.

Als Rijksvastgoedbedrijf zijn we de grootste vastgoedeigenaar van Nederland en als je er even bij stilstaat, dan besef je dat ons werk dagelijks de hele maatschappij raakt. Ook als het gaat om duurzaamheid, energie, klimaat en woningbouw."

"Vanuit onze vestiging in Arnhem beheren wij al het rijksvastgoed in de regio Oost-Nederland. Een belangrijk deel van ons werk is het aanbesteden en begeleiden van het werk dat marktpartijen – zoals bouw- en installatiebedrijven – in opdracht van ons uitvoeren. Onze taak is om ervoor te zorgen dat dit goed en verantwoord gebeurt en daarbij letten we op elk detail. De aannemer moet natuurlijk zijn werk goed doen, maar het mag bijvoorbeeld nooit ten koste gaan van de natuur bij, of het gebruik van het gebouw. Daar letten we goed op."

Samenwerken met topexperts
"Bij het RVB draait het om samenwerken en dat merk je als stagiair meteen. We hebben allerlei soorten expertises in huis. Van architecten, bouwkundigen en projectleiders tot elektrotechnici, ecologen en constructeurs. Op elk terrein hebben we topexperts als collega. Daarom zoeken we elkaar ook op om het vraagstuk in projecten vanuit meerdere kanten te bekijken en om van elkaar te leren. Dat maakt dat we als collectief erg sterk zijn. Als je bij ons stageloopt is dat extra handig, want met alle specialisten waar jij benieuwd naar bent, kan je kennismaken en hands-on in keukens kijken."

We zijn echt een leuke club, hebben veel voor elkaar over en doen ook veel samen en daarin mogen onze stagiairs niet ontbreken!

Nieuwsgierigheid is belangrijk
Die nieuwsgierigheid is belangrijk en daar helpen stagebegeleiders zoals ik graag bij. Daarnaast zorg ik ervoor dat je als stagiair met je eigen project aan de slag kan; we hebben genoeg werk! Zo leer je – net als David – op de beste manier wat er in de praktijk bij een project komt kijken. In zijn geval werkte hij met alle benodigde tools de projectstappen uit van opname tot aanbesteding en heeft hij ook de kant van opdrachtgever ontdekt. 

Uiteraard ben ik altijd in de buurt voor als het nodig is; we gooien niemand in het diepe. Zoals David net al aangaf, laten we iedere stagiair even rustig landen. We zijn immers met ruim 2800 collega’s een grote organisatie, wat even op je in moet werken. Maar we zijn ook echt een leuke club, hebben veel voor elkaar over en doen ook veel samen en daarin mogen onze stagiairs niet ontbreken!"

Het viel mij op dat iedereen bereid is je te helpen. Dus schroom niet om mensen te benaderen en vragen te stellen. Zij denken graag met je mee.

Tips van de stagiair

David: "Bij het Rijksvastgoedbedrijf kan je bijna elke kant op, maar is het wel belangrijk dat je zelf duidelijk voor ogen hebt wat je wilt leren tijdens je stage. Je stagebegeleiders denken altijd met je mee. 

Zorg ervoor dat je open staat om te leren tijdens je stageperiode. Voer niet alleen je opdrachten uit, maar ga vooral in gesprek met je collega’s, of ga een dag mee. Zo ontdekt je wat hun werkzaamheden zijn en daar leer je veel van. Het viel mij op dat iedereen bereid is je te helpen. Dus schroom niet om mensen te benaderen en vragen te stellen. Ook zij denken graag met je mee."

Ook stagelopen bij het Rijksvastgoedbedrijf?

Dit kan op allerlei terreinen, bij allerlei afdelingen. 
Stuur je voorstel naar postbus.rvb.stage@rijksoverheid.nl. Het stagebureau van het RVB probeert dan een mooie plek te vinden, die bij je past.  
Kijk ook op werkenvoornederland.nl/rvb om de mensen achter het werk te zien.