Boost voor het focusgebied Fair Health op de springplank van het nieuwe jaar

Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN
  • Fair Health
  • Smart Region
  • Sustainable Energy & Environment

Ze heeft zin in het komende jaar, met nieuwe kansen en uitdagingen voor Fair Health. Programmamanager Lisbeth Verharen over de aanscherping van de naam, de nieuwe themalijnen en de manier waarop Fair Health aansluit bij het koersbeeld van de HAN. “Dit betekent een boost voor het focusgebied.”

Laatst kreeg Lisbeth een mailtje van een student Commerciële Economie, met de vraag waar hij informatie kan vinden over het thema armoede. Lisbeth: “Daar word ik dus blij van. Dat een student uit die hoek onderzoekt hoe hij van betekenis kan zijn bij een hardnekkige kwestie als armoede.” Het geeft aan dat de bewustwording van focus Fair Health toeneemt. “Steeds meer onderzoekers, docenten, maar ook studenten zien in hoe belangrijk het is om sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen. En ze stropen nu ook meer de mouwen op; ze hebben zin om aan de slag te gaan.”

243963 Portret liesbeth verharen

Sociaal rechtvaardig

Dit is dan ook het moment om verder handen en voeten te geven aan Fair Health, het moment om impact te realiseren. “Onze nieuwe naam – met de toevoeging Fair – helpt ons daarbij”, vertelt Lisbeth. “We drukken onze visie en ambitie er beter mee uit: binnen gezondheid gaat het ons specifiek om sociale rechtvaardigheid. We vinden het niet meer dan eerlijk dat iedereen gelijke mogelijkheden heeft om langer in goede gezondheid te leven. Die gedachte moet prikkelen, binnen en buiten de HAN.”

Thema’s met haakjes

Waar ze ook hoge verwachtingen van heeft, zijn de 4 nieuwe thema's. “Ik denk dat die veel aanknopingspunten bieden voor onderzoekers, docenten en studenten uit allerlei vakgebieden. Neem de themalijn ‘Betere sociaaleconomische positie’. We weten dat werkeloosheid, een laag inkomen, of een onderwijsachterstand consequenties kan hebben voor je (latere) gezondheid. Daar willen we iets aan doen, door participatie te bevorderen, kansengelijkheid in het onderwijs te vergroten, of beleid en wet- en regelgeving aan te passen. Je ziet dat zo’n thema concreet en veelzijdig is. Het biedt veel haakjes.”

We vinden het niet meer dan eerlijk dat iedereen gelijke mogelijkheden heeft om langer in goede gezondheid te leven. Die gedachte moet prikkelen, binnen en buiten de HAN.”

Concreet en breed

Nog een voorbeeld: het thema die draait om inclusief onderwijs en werk. “Daarbij staat de vraag centraal: hoe zorgen we dat mensen die gezondheidsproblemen hebben, mee kunnen doen in onderwijs en werk? Hoe voorkomen we dus dat hun sociaaleconomische positie door hun gezondheidsproblemen verslechtert? Daarbij kun je denken in de richting van goed werkgeverschap, passend onderwijs, fysieke toegankelijkheid van gebouwen, of slimme technologie. Ook dit thema kun je dus breed aanvliegen.”

Werk aan de winkel

Bij het derde thema ligt de focus op gezondheidsbevorderende leefomgeving en leefstijl. “Het ligt voor de hand de doelgroep te stimuleren meer te bewegen en gezond te eten. Laten we echter niet voorbijgaan aan het effect van de fysieke en sociale omgeving. Als je niet kijkt naar hoe mensen wonen, hoe veilig of groen hun omgeving is, of hoe hun sociale netwerk in elkaar zit, dan is namelijk elk leefstijlprogramma gedoemd te mislukken.” Iets voor onderzoekers, docenten en studenten van Bouwkunde, Ergotherapie en Social Work om hun tanden in te zetten?

Wereld te winnen

Tot slot gaat het vierde thema over toegankelijke informatie en voorzieningen. “Denk aan de toegankelijkheid van zorgprofessionals; in hoeverre sluit je in de communicatie aan bij mensen die laaggeletterd zijn? Is de informatie die je geeft begrijpelijk? Is het e-healthprogramma dat je ontwikkelt ook beschikbaar voor mensen zonder smartphone? Zijn de voorbeelden die je als professional gebruikt aansprekend voor een brede doelgroep? Ook op dit vlak valt nog een wereld te winnen.”

In de etalage

De komende maanden rollen verschillende teams van bevlogen thematrekkers, civic entrepeneurs (de ambassadeurs per academie) en onderzoekers de 4 thema’s verder uit. Lisbeth: “We doen ons best om binnen elk thema zoveel mogelijk informatie te verzamelen: Wat weten we al? Welke onderzoeken lopen er? Hoe kunnen we opleidingen aan het thema verbinden? Welke producten hebben we ontwikkeld? De bedoeling is dit goed in de etalage te zetten, zodat voor iedereen duidelijk is waar we op voortbouwen.”

Op koers

Hoe de plannen van Fair Health ondertussen aanhaken bij het nieuwe koersbeeld van de HAN? “Op onze eigen manier proberen we met Fair Health bij te dragen aan strategische doelen als ‘maatschappelijk betrokken wereldburgers’, ‘duurzame verbindingen met partners’ en ‘flexibel onderwijs’. We hopen meer studenten te inspireren en binden, denk aan het eerdergenoemde voorbeeld van de student Commerciële Economie. Regionaal en landelijk gezien bouwen we verder aan waardevolle relaties, bijvoorbeeld met het Expertisecentrum Pharos. Ook creëren we kruisbestuivingen tussen verschillende opleidingen. Samen zijn we erop uit om professionals op te leiden die over de kennis, vaardigheden en tools beschikken om nu en later in hun werkzame leven verschil te maken.”

Fair HealthSamen sociaal

Mensen met een laag opleidingsniveau of inkomen leven korter en voelen zich minder gezond. Daar willen we met focus Fair Health verandering in brengen. Hoe? Door in onderwijs en onderzoek aandacht te vragen voor die verschillen. We verbinden alle kennis die de HAN in huis heeft en betrekken partners uit de praktijk. Samen kunnen we verschil maken.

  • Fair Health
  • Smart Region
  • Sustainable Energy & Environment
Health vrouw man diversiteit focus zwaartepunt HAN