Van het asfalt, voor de klas Debby leert niet alleen op school

288116 Screenshot van het digitaal skills paspoort. Meters slaan uit.
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Debby is 53 en werkt al 30 jaar in de horeca. Als het café waar ze werkt failliet gaat, zoekt ze een andere baan. Debby heeft geen relevante opleiding, maar wél veel werkervaring. Ze is gewend aan onregelmatige diensten, klantcontact, het oplossen van conflicten en service verlenen met een glimlach.

Deze skills houdt Debby bij in haar digitale Skills Paspoort. Want kennis doe je niet alleen op tijdens een studie. Ook op de werkvloer en gewoon in het leven leer en ontwikkel je jezelf continu. Dit geldt ook voor die mensen die altijd te horen kregen dat ze niet goed konden leren. Zonder dat ze daarbij stilstaan, deden ze allerlei kennis en ervaring op die meer dan bruikbaar is in andere banen, en zelfs in compleet andere branches. 

Met het digitale Skills Paspoort kan een gebruiker al zijn of haar talenten en capaciteiten in kaart brengen en laten valideren door de werkgever of een opleider. Zo heeft de houder altijd een actueel overzicht van de persoonlijke skillsset en inzicht in de eigen ontwikkeling.

Debby’s leidinggevende heeft haar capaciteiten bevestigd. Met haar Skills Paspoort komt ze op gesprek bij een supermarkt die een nieuwe filiaalmanager zoekt. Haar Skills Paspoort bewijst dat Debby, ook al heeft ze niet de gevraagde papieren, wel over alle capaciteiten beschikt die de supermarkt vraagt. Het enige wat ze nog moet ontwikkelen, is kennis op het gebied van personeelsmanagement. De supermarktmanager gelooft in haar en een nieuwe carrière is geboren. Voor het stuk personeelsmanagement gaat Debby een aparte module volgen bij een hogeschool.

Het CV nieuwe stijl

Het verhaal van Debby is een voorbeeld van hoe het Skills Paspoort kan werken. Het Skills Paspoort is een app die precies laat zien wat iemand in huis heeft. Aan diploma’s en opleidingen, maar ook aan opgedane ervaring en praktische kwaliteiten. Het is daarmee een perfect hulpmiddel bij het zoeken van of naar een nieuwe of andere baan. Groot voordeel voor de werkgever is dat het aanbod in de toch al zo krappe arbeidsmarkt ineens een stuk groter wordt. Zo bleek uit een proef met het digitale Skills Paspoort dat het skillsprofiel van een stewardess voor zo’n 80% overeenkomt met dat van een patiënten-begeleider in de zorg. Dergelijke inzichten kunnen leiden tot nieuw perspectief voor zowel werkgever als werkzoekende.

Skills master

Het digitale Skills Paspoort vergroot het vertrouwen van de werknemer in zichzelf. Dat doet het ook bij mensen die altijd dachten dat ze niet konden leren, of die dachten niets anders te kunnen dan dat wat ze al jaren deden. Met het Skills Paspoort realiseren zij zich dat ze in al die jaren wel degelijk allerlei talenten en competenties hebben ontwikkeld. Dat geeft hen het vertrouwen om vervolgstappen te zetten en verder te werken aan hun eigen ontwikkeling, bijvoorbeeld door het volgen van opleidingen of trainingen.

De drager van een digitaal Skills Paspoort doet dat niet alleen. Hij of zij krijgt assistentie van een skills master. Deze begeleider, een 'echt’ mens waar persoonlijk contact mee is, denkt bijvoorbeeld mee over welke bronnen de paspoorthouder kan gebruiken om de ontwikkeling van skills goed in beeld te brengen.

Haar Skills Paspoort bewijst dat Debby, ook al heeft ze niet de gevraagde papieren, wel over alle capaciteiten beschikt die de supermarkt vraagt.

Andere manier van onderwijs

Bij een skills-gestuurde arbeidsmarkt hoort een andere manier van onderwijs organiseren. In het voorbeeld van de stewardess: als de stewardess vrijstelling krijgt voor bepaalde onderdelen omdat ze die skills al heeft, kan ze zich versneld laten omscholen voor een functie in de zorg. Met de flexibilisering van de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs komen skills meer centraal te staan.  

De HAN doet op dit moment met diverse partners onderzoek naar de toepassing van het digitale Skills Paspoort. Onderzocht wordt onder andere of het paspoort inderdaad zorgt voor meer inzicht in de eigen skills en de ontwikkeling daarvan én of mensen meer vertrouwen krijgen in hun eigen ontwikkelvermogen.

Van Asfaltafwerker naar leraar

Op dit moment lopen er zo’n 200 trajecten met gebruikers van het paspoort in de bouw- en Infrastructuursector. Een mooi voorbeeld is het verhaal van asfaltafwerker Ton. Tijdens zijn functioneringsgesprek realiseerde hij zich dat hij eigenlijk meer met zijn creatieve kant wilde doen. Uit gesprekken en testen bleek dat een functie als leraar goed bij hem zou passen. Maar hoe pak je zo’n overstap aan?

Het toeval wilde dat er net een pilot was gestart met het digitale Skills Paspoort. Samen met zijn skills master richtte Ton zijn paspoort in en werd het steeds concreter welke stappen hij moest zetten om de overstap te maken. Het resultaat? Nog geen maand na zijn eerste afspraak begon Ton aan zijn opleiding tot docent. Met zijn Skills Paspoort kon hij zijn ervaring aantonen waardoor hij de opleiding versneld kon afronden.

 

Het Skills Paspoort 

Wat is dat precies?

Het Skills Paspoort is een levend instrument, ontworpen en ontwikkeld door Volandis, HAN UAS en TNO met vele samenwerkingspartners, waaronder Bouwend Nederland, WijTechniek, Techniek Nederland en House of Skills, maar ook met de installateurs van Hoppenbrouwers Installatietechniek in ons eigen Nijmegen, grond-, weg- en waterbouwers bij JdB Groep in Hoofddorp en de betonboorders van de Vis Groep in Wateringen. Het digitale skills paspoort is een onderdeel van een totaalaanpak om de Nederlandse arbeidsmarkt meer skills based te maken en tegemoet te komen aan de Europese vraag naar de meer skills-gerichte arbeidsmarkt. Het digitaal Skills Paspoort helpt je om je eigen waarde voor de arbeidsmarkt te bepalen, te bepalen welke kant je op wil met je carrière en welke eventuele opleiding(smodule) daar eventueel bij hoort. Bovendien geeft het digitaal skills paspoort werkgevers een beter inzicht in de actuele en volledige skillsset van werknemers en kan veel beter en sneller een match worden gemaakt tussen gevraagde skills via skills based functie- en werknemerprofielsprofielen. Meer weten? Zie het Digitaal Skills Paspoort - Volandis