Podcast Smart Region Samen werken aan innovatie

null

Een innovatiehub, wat is dat? Wat heb je daar als student of mkb’er aan? In de Smart Region podcast over innovatiehubs wordt gesproken over het nut van deze hubs voor studenten en bedrijven. Ook wordt het belang van dit soort werkplaatsen voor de toekomstige ontwikkeling van de regio aangekaart.

Innovatie en ontwikkeling

Een innovatiehub is een plek waar een aantal bedrijven samen werkt aan vernieuwing. Ze maken daarbij afspraken over wat ze willen bereiken. Om dat doel te behalen, zetten ze studenten in. Die studenten voeren onderzoeken uit, helpen bij de ontwikkeling van een (nieuw) product en zijn op allerhande andere wijzen betrokken. “Het is een plek waar onderwijs, onderzoek en het werkveld samenkomen”, zegt Maarten van Gils, lector Smart Business en programmamanager Smart Region in de podcast.

Als voorbeeld wordt de hub die ongeveer 9 jaar eerder als eerste is gestart genoemd: Innovar. Hier werkt fietsproducent Van Raam aan aangepaste fietsen, bijvoorbeeld voor mensen met een beperking. “Toen het bedrijf een nieuwe productiehal betrok, zijn studenten volop betrokken geweest bij de optimalisatie van de inrichting ervan”, vertelt Marije Striekwold, projectleider Smarthub Achterhoek en coördinator Innovatiehubs. 

Netwerkplaats

In de podcast voegt Maarten het belang van een netwerkplaats toe. Hier worden jongeren geprikkeld en gestimuleerd, bijvoorbeeld door gastsprekers, om zich verder in hun interesses te verdiepen. Wat willen ze later doen? Wat willen ze bereiken? Het gaat hier om het bieden van een plek waar studenten al snel aan het bouwen van een netwerk beginnen – bijvoorbeeld als ze zelf een onderneming willen starten. Ook voor de mkb-bedrijven die bij de innovatiehubs betrokken zijn is er meerwaarde. “Voor hen geldt net zo goed: we brengen vraag en aanbod bij elkaar.”

Daarmee richt het hele concept van innovatiehubs en de netwerkplaats zich op een langdurige samenwerking tussen het werkveld en het hoger onderwijs – zowel op het gebied van onderzoek als ontwikkeling van studenten. Zo maak je nu en in de toekomst impact.

Smart Region
 

Samen slim

Digitale toepassingen worden steeds sneller ontwikkeld en technologie neemt een steeds belangrijkere plek in ons leven in. Deze digitale innovaties vragen om goede wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Met het samen leren innoveren, delen van kennis en het creëren van ontmoetingsplekken helpt onze focus Smart Region daarbij. Op deze manier hebben we impact op de digitale toekomstbestendigheid in het werkveld en in ons onderwijs.

Smart Region vrouw met bril