Verlenging studiefinanciering voor meerjarige hbo-master

9700d7e0-0ce5-11ee-80ed-02565807075b Studenten achter laptop

Studenten die een hbo-master met een studielast van meer dan 60 studiepunten volgen, krijgen langer recht op studiefinanciering. Deze wetswijziging gaat in per 1 september 2021.

De verlenging geldt voor alle onderdelen van studiefinanciering voor het hoger onderwijs: de lening, het studentenreisproduct en de aanvullende beurs. Hoeveel langer je recht hebt op studiefinanciering, hangt af van de wettelijke studielast van je opleiding. Dit varieert tussen 6 maanden en 36 maanden. In onderstaande tabel staat hoeveel jaar studiefinanciering je in totaal kunt krijgen voor een bachelor plus hbo-master. 

  Lening Reisproduct* Aanvullende beurs

Bachelor + 1-jarige hbo- master
(studielast 60 punten)

8 jaar 6 jaar 5 jaar

Bachelor + 1,5-jarige hbo-master
(studielast 90 punten)

8 jaar en 6 maanden 6 jaar en 6 maanden 5 jaar en 6 maanden

Bachelor + 2-jarige hbo-master
(studielast 120 punten)

9 jaar 7 jaar 6 jaar

Bachelor + 2,5 jarige hbo-master
(studielast 150 punten)

9 jaar en 6 maanden 7 jaar en 6 maanden 6 jaar en 6 maanden

Bachelor + 3-jarige hbo-master
(studielast 180 punten) 

10 jaar 8 jaar 7 jaar

Bachelor + 4-jarige hbo-master 
(studielast 240 punten)

10 jaar 9 jaar 8 jaar

* Heb je van DUO bericht gekregen dat je vanwege de coronamaatregelen extra maanden reisrecht krijgt? Dan komen deze maanden bovenop de termijn in de tabel.

Wat betekent dit voor jou?

Sta je per 1 september 2021 of later voltijd of duaal ingeschreven voor een meerjarige hbo-master, dan kun je langer gebruik maken van studiefinanciering. Gebruik je extra maanden reisproduct en/of aanvullende beurs? Dan worden ook deze extra maanden omgezet in een gift als je je masterdiploma binnen de diplomatermijn haalt.

Wat moet je doen?

Heb je bericht gekregen van DUO over de verlenging? Lees dan in de brief wat je moet doen.

Heb je geen bericht van DUO gekregen en voldoe je nog wel aan alle voorwaarden voor studiefinanciering? Vraag dan (opnieuw) studiefinanciering aan in Mijn DUO.