1 februari 2019 Engineers oogsten resultaten van een half jaar samenwerken

Afbeelding-SEECE-2021

Ze hebben er een half jaar lang, 3 dagen per week aan gewerkt. Dinsdag 29 januari was het voor de 2e-jaars studenten Engineering tijd om de resultaten van hun intensieve samenwerking te laten zien aan opdrachtgevers en docenten.

Maar liefst 55 -vaak multidisciplinair samengestelde- projectgroepen van 3-6 studenten van de opleidingen Elektrotechniek, Werktuigbouwkunde, Industrieel Product Ontwerpen en Technische Bedrijfskunde werkten het hele 3e semester aan opdrachten van bedrijven en lectoraten. Studenten konden in deze projecten de basiskennis en -vaardigheden uit het 1e studiejaar toepassen en verder uitbreiden.

SPEERPUNTEN ENGINEERING

HAN Engineering richt zich op complexe technische vraagstukken, met daarbij de techniek van morgen en innovatie in het vizier. De speerpunten van Engineering concentreren zich rond de HAN-zwaartepunten:

  • Sustainable Energy & Environment (transitie naar duurzame energie),
  • Health Technology (vergrijzing van de samenleving) en
  • Smart Industry (slimmer omgaan met werk dat met minder mensen moet worden gedaan.)

Veel van de uitgevoerde projecten sluiten aan bij 1 van deze zwaartepunten. Van de 55 projecten lichten we er 2 uit.

ZWEEFMOLEN

De opdrachtgever heeft als wens zelf een zweefmolen te bouwen, om hiermee braderieën en kermissen af te gaan. Hiervoor heeft hij een constructierapport nodig. Aan de studenten is gevraagd dit rapport op te stellen. Behalve dat de zweefmolen 24 volwassen personen moet kunnen dragen, moet hij ook op een vrachtwagentrailer passen. De projectgroep is erin geslaagd op basis van de wensen van de opdrachtgever een eindontwerp te maken. Hiervan is een constructierapport opgesteld, waarin de volgende zaken zijn opgenomen:

  • Berekeningen aan doorbuiging, torsie, materiaal, rem
  • Relevante normen en wetgeving
  • Simulaties met behulp van EEN (Eindige Elementen Methode)
  • Selectie van de elektromotor
  • Risicoanalyse
  • Technische tekeningen

De studenten zijn erin geslaagd een bouwklaar ontwerp voor de zweefmolen op te leveren. Voordat hij in productie mag worden genomen, moet het constructiedossier worden gekeurd door TÜV Nord.

De studenten kijken terug op een project waarin zij alle hoofd- en deelvragen hebben beantwoord, waarin zij onderling en met de opdrachtgever goed hebben samengewerkt en waarin zij op een goede manier van elkaars kwaliteiten gebruik hebben gemaakt.

Telefoons internationaal

CONTROL SUIT

Remco is de bedenker van de Control Suit. Hij droeg het idee zelf aan als project. Dat is bijzonder, want gewoonlijk komen de opdrachten niet van studenten, maar van bedrijven. Zijn docenten zagen echter de kracht en het potentieel van het idee. De studenten mochten als studieopdracht een werkend prototype bouwen, om te bewijzen dat het werkt.

Een robot kan via de Control Suit razendsnel bewegingen inleren. Het is een installatie die aan het bovenlichaam, de armen en de handen van een persoon wordt bevestigd. De bewegingen die de robot later moet herhalen, worden door die persoon voorgedaan en door de Control Suit geregistreerd en opgeslagen. Zo kan een robot snel worden ingezet voor kortlopende, eenvoudige taken in een productieproces.

De studenten zijn vastbesloten om de Control Suit voort te zetten. Begin februari starten zij hun eigen onderneming.