Gepersonaliseerd hulpmiddel met digitale technologie toegankelijk voor grote doelgroep

Hoe maak je een met 3D digitale technologie ontwikkeld en geproduceerd patiëntspecifiek medisch hulpmiddel zoals een prothese? Een product dat ook nog toegankelijk is voor medische zorgverleners met minimale gespecialiseerde 3D CAD-kennis? HAN en Radboudumc werken hiervoor aan slimme innovaties.

264280 Voorbeeld van een prothese die via 3D digitale technologie ontwikkeld is, mede door student Rinse Timmerman.
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

HAN-student Rinse Timmerman (bacheloropleiding Industrieel Product Ontwerpen) voerde een afstudeerproject uit waarin hij onderzocht hoe een 3D CAD-model automatisch gegenereerd kan worden voor een patiëntspecifiek hulpmiddel. Daarbij wordt een 3D scan van een lichaamsdeel als onderlegger gebruikt. Het werk van Rinse toonde met succes aan hoe het proces kan worden geautomatiseerd. Nu is verder onderzoek nodig om alle noodzakelijke functies op te nemen om het product te genereren.

 

 

 

 

Foto © Yoanique Essink van StudioYoanique

262875 Een voorbeeld van een automatisch gegenereerde prothese via 3D digitale technologie.

Hulpmiddel efficiënter en goedkoper ontwikkelen

Wat levert dit uiteindelijk op? Het CAD-model is de basis voor de uiteindelijke 3D print waarmee het hulpmiddel wordt geproduceerd. Door dit proces te automatiseren is er geen specialistische CAD kennis nodig voor de ontwikkeling van een patiëntspecifiek hulpmiddel. Hierdoor kan de workflow efficiënter, voorspelbaarder en - uiteindelijk - goedkoper worden doorlopen.

Internationale samenwerking door Sierra Leone project

In dit afstudeerproject is als case een transtibiale (onderbeen) prothese in het kader van het 3D Sierra Leone project gekozen. Deze prothese wordt met 3D printtechnologie geproduceerd. Het 3D Sierra Leone project is een samenwerkingsverband tussen het Radboudumc 3D Lab en het Masanga ziekenhuis in Sierra Leone. Het belangrijkse doel van het project is de lokale bevolking laagdrempelig toegang te bieden tot hoogwaardige prothesen. Een mooi voorbeeld van slim partnerschap en slimme innovatie zoals de HAN dat graag samen met verschillende partijen vormgeeft.

Begeleiding door HAN en Radboudumc samen

De afstudeeropdracht was afkomstig van het 3D Sierra Leone project en werd begeleid door PhD-student Merel van der Stelt (Radboudumc 3D Lab) en HAN-docent en -onderzoeker Herold Cremer (HAN Zwaartepunt Smart Region/Smart Innovation). 

Onderzoeksmethodiek

De gevolgde methodiek tijdens dit project is ontleend aan publicaties van Jianyou Li en Hiroya Tanaka, waarbij gebruik wordt gemaakt van Rhino 3D modelling en Grasshopper scripting software.

262903 3D software voor ontwerp prothese.

Meer informatie

Met het zwaartepunt Smart Region wil de HAN van waarde zijn in de regio en daarbuiten. We werken aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties in een snel veranderende wereld. We helpen bij slim innoveren en implementeren van nieuwe technologieën (Smart Innovation), het wendbaar maken van mens en bedrijf met vernieuwend onderwijs (Smart Education) en we bouwen een netwerk (Smart Partnerships). Samen verleggen we de grenzen met digitale technologie!