Sociale basis Verstevig de sociale basis van kwetsbare mensen

Stockbeeld interessegebied gedrag en maatschappij

Wat is verward gedrag en om welke mensen gaat het dan? Dat zijn belangrijke vragen om kwetsbare mensen echt te ondersteunen. HAN-lector Bauke Koekkoek is expert op het gebied van onbegrepen gedrag. Hij pleit in een nieuw boek en in De Volkskrant voor een andere benadering. “Veel mensen hebben moeite

Er is steeds meer aandacht in de media voor verwarde personen. Dat roept het beeld op van een steeds gevaarlijker en psychisch overbelast Nederland. Bauke Koekkoek is lector Onbegrepen gedrag, Zorg en Samenleving. In zijn boek De kwestie verwarde personen en in een interview met De Volkskrant pleit hij voor een andere omgang met verwarde mensen: “Zorg voor het verstevigen van de sociale basis van kwetsbare mensen. Zij moeten een zo gewoon en onafhankelijk mogelijk leven kunnen leiden.”

Oorzaak toegenomen politiemeldingen

In het boek gaat de lector in op de oorzaken van de toegenomen politiemeldingen en op de huidige oplossingen voor sociale problemen. Ook bespreekt hij hoe professionele betrokkenheid de situatie van een verward persoons soms kan verergeren. Volgens Koekkoek is het belangrijk om met leiderschap, vakmanschap en burgerschap hieraan tegenwicht te bieden. Koekkoek: “Meer potentieel kwetsbare mensen, ook zónder psychische stoornis, vallen buiten de boot. De samenleving is steeds ingewikkelder geworden. Veel kwetsbare mensen hebben moeite met het leven. Extra geld en meer meldpunten zijn niet de oplossing, maar de zorg voor kwetsbare mensen kan wél beter.” 

Onafhankelijk leven van kwetsbare mensen

Koekkoek waarschuwt voor te hoge verwachtingen voor een oplossing van deze problematiek. “Burgers, professionals en overheid houden elkaar in een wurggreep rond dit soort complexe kwesties. We moeten opnieuw gaan nadenken over wat professionals, burgers en overheid van elkaar mogen verwachten.” Hiermee bepleit hij de discussie over een nieuw sociaal contract en de Nederlandse verzorgingsstaat. “Het gaat om het verstevigen van de sociale basis van kwetsbare mensen zodat ze een zo gewoon en onafhankelijk mogelijk leven kunnen leiden.” Een visie die deel uit maakt van de doelstelling van het kenniscentrum HAN SOCIAAL: kwetsbare burgers mee laten doen in de maatschappij met als doel hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Boek bestellen?

Bestel het boek 'De kwestie verwarde personen. Naar een andere benadering van onbegrepen gedrag' bij uitgeverij Lannoo Campus.