Stuurkracht ontwikkelen Stuurkracht van leraren ontwikkelen en versterken

Lector Helma Oolbekkink-Marchand

Wat doe je als leraar als je wilt werken aan een project maar de ‘afgesproken’ toets moet doorgaan? Als je wilt leren van een collega, maar de ruimte ontbreekt om in andere klassen mee te kijken? Geef leraren meer stuurkracht om hun doelen te bereiken. Dat is de boodschap van Helma Oolbekkink.

Leraren willen graag ruimte om het onderwijs af te stemmen op hun leerlingen. Dat is niet altijd mogelijk door het schoolsysteem, de regels en de afspraken binnen de school. Door meer stuurkracht kunnen leraren toch hun doelen bereiken. De 1e whitepaper over stuurkracht van Helma Oolbekkink, lector van het Lectoraat Naar een meervoudige professionaliteit van leraren, gaat over wat stuurkracht is en hoe stuurkracht bij leraren te ontwikkelen en versterken.

Wat is stuurkracht?

Stuurkracht betekent dat je als leraar gericht en doelbewust de manier waarop je onderwijs geeft verandert of vernieuwt. Het doel is de ontwikkeling en het leren van leerlingen te verbeteren. Dat maakt stuurkracht een belangrijk onderdeel van de professionaliteit van leraren. Leraren moeten het initiatief (leren) nemen om onderwijs beter vorm te geven.

Hoe verander je als leraar de onderwijspraktijk zodat die beter aansluit bij de behoeftes van je leerlingen? Met stuurkracht weet je als leraar gericht en doelbewust de praktijk van het onderwijs te veranderen.

Leraren helpen hun koers te bepalen

Veel factoren van binnen en buiten de school hebben invloed op de manier waarop leraren hun werk doen, bijvoorbeeld de controle op prestaties van leerlingen, de groei van het aantal leerlingen met verschillende culturele achtergronden, passend onderwijs en ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren. Leraren moeten elke keer opnieuw hun koers bepalen, in de klas en op school. Welke rollen en taken moet je als leraar juist wel of niet hebben? Wat is jouw verantwoordelijkheid? Hoe ga je om met alle veranderingen in het onderwijs? Stuurkracht helpt leraren invloed uit te oefenen, keuzes te maken en hun houding te bepalen.

Persoonlijke motivatie en steun vanuit school

De verschillen tussen leraren zijn groot: niet iedereen maakt op dezelfde manier gebruik van stuurkracht. Sommige leraren lukt het niet hun stuurkracht te gebruiken om te doen wat zij belangrijk vinden. Persoonlijke factoren bepalen of je in staat bent om eigen keuzes te maken en onderwijs zo vorm te geven dat het aansluit bij wat jij wilt voor je leerlingen. Wat zijn bijvoorbeeld je waarden, idealen en motivatie? Hoe breed is je professionele kennis, competenties en ervaring? Ook de steun vanuit school is belangrijk. Welke fysieke mogelijkheden heb je daar? Hoe is de cultuur? Je kunt je als leraar nog zo inzetten voor onderzoekend leren, zonder de steun van de schoolleider of collega’s kom je niet half zo ver.

Whitepapers over het ontwikkelen en versterken van stuurkracht

Stuurkracht kan op verschillende manieren ontwikkeld en versterkt worden. In deze reeks whitepapers van lector Helma Oolbekkink komen verschillende methoden aan bod.