Actieve rol Hoe bevalt actieve rol studenten bij toetsing?

Jeroen van der Linden

Student als Partner betrekt studenten actief bij – het verbeteren van – toetsing. Hoe staat het met deze samenwerking binnen de HAN? Een interview met Jeroen van der Linden, onderzoeker bij de onderwijslectoraten, onderwijskundige en promovendus.

Jeroen van der Linden is onderzoeker bij het samenwerkingsverband Kwaliteit van Leren. Hij vindt het vanzelfsprekend dat studenten een grotere rol krijgen bij toetsing. Zeker bij zijn Academie Educatie. Tenslotte worden daar studenten opgeleid tot docent.

Structureel leren van elkaar

Jeroen: “Er zijn allerlei mooie initiatieven van docenten die op eigen houtje met Student als Partner bezig zijn. We moeten naar meer blijvende onderlinge uitwisseling. Dan zien we de succesverhalen en valkuilen en leren we van elkaar. Ook moeten we de koppeling met onderzoek maken. Dus de voorwaarden zijn nog niet ideaal, maar de intentie bij studenten en docenten is er zeker en er is al een hoop positiefs gaande. Bijvoorbeeld bij de lerarenopleiding Economie in deeltijd. Daar hebben docenten en studenten samen hun Basis Kwalificatie Examinering (BKE) gehaald. De docenten zijn dit verplicht en hebben de studenten er gelijk in meegenomen: een mooi voorbeeld van partnerschap! Bij Civiele Techniek betrekken de collega’s studenten bij het samenstellen van toetsen, maar ook bij beoordelen en het maken van antwoordmodellen. Echt heel gaaf.”

Geen hogere score, wel efficiënter werken

Toetsen horen objectief en onafhankelijk te zijn. Hoe zorg je ervoor dat de student echt een partner is? Jeroen: "Volgens mij kunnen we studenten prima betrekken bij het ontwerpen en samenstellen van een toets: het onderwerp, de grootte, de vragen. En we kunnen studenten na de toets om feedback vragen. Maar het formeel beoordelen van toetsen, dat is en blijft de taak van de docent. Ik zelf heb met een collega een onderzoek gedaan waarin studenten nauw werden betrokken bij de voorbereiding op een toets in de verwachting dat ze beter zouden scoren. Dat deden ze uiteindelijk niet. Wel bleek dat ze even hoge cijfers haalden met minder moeite. Ze leerden waarschijnlijk efficiënter en effectiever, en dat is ook winst.”

Er zijn volop initiatieven

Onder andere dit onderzoek leverde voor Jeroen de vraag op hoe studenten nu eigenlijk leren. “In mijn promotieonderzoek ben ik aan het kijken hoe studenten leren, hoe ze zichzelf controleren en hoe ze ontdekken dat ze genoeg geleerd hebben. Daarom moeten we studenten meer en eerder betrekken bij leren, leermethodes en toetsen, en ze veel meer partner maken. We zullen onze studenten, toekomstige leraren, én collega’s meer moeten uitdagen om uit de gewone toetsing te komen. Om echt werk te maken van Student als Partner in toetsing is er niet gek veel meer nodig. Dat zien we wel aan al de initiatieven die er al zijn. Veel collega’s zijn individueel al met hele mooie dingen bezig. Nu moet de rest van de organisatie er nog mee aan de slag!"