Samenwerking Gelders Praktijkpakhuis: op naar de arbeidsmarkt in 2030

studenten luisteren naar docent

Hoe ziet de arbeidsmarkt er over 10 of 20 jaar uit? Je hoeft niet in een glazen bol te kijken om te weten dat door technologische ontwikkelingen er veel behoefte is aan nieuwe kennis. Om beter voorbereid te zijn op de arbeidsmarkt in 2030 is de HAN samen met de gemeenten, provincie en bedrijven het

In het Gelders Praktijkleerhuis werkt de HAN zoveel mogelijk samen met andere organisaties in Gelderland om de arbeidsmarkt te vernieuwen. “Eigenlijk is het een netwerk in wording”, zegt projectleider William de Kaste. “Het is een verzameling van bevlogen en leergierige mensen die samen de arbeidsmarkt willen verbeteren.”. De coördinerende rol van het project ligt de HAN wel, aldus De Kaste. “Wij hebben veel kennis over de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en technologie.”
 
De 3 leerlijnen van het Gelders Praktijkleerhuis:
  • Inclusie van (kwetsbare) doelgroepen op de Gelderse arbeidsmarkt
  • Maatwerk voor de vraagkant van de Gelderse arbeidsmarkt
  • Slim combineren van aanbod tussen partijen uit de Gelderse arbeids- en opleidingsmarkt

Inclusie van (kwestbare) doelgroepen

Een belangrijk doel is de begeleiding van jongeren met een beperking binnen het mbo, hbo en wo. Welke kennis en vaardigheden zijn nodig voor jongeren om de stap naar werk te kunnen maken? En welke kennis, vaardigheden en competenties hebben docenten, studieloopbaanbegeleiders en werkgevers nodig om jongeren met een beperking te begeleiden naar en op het werk? Het project is een samenwerking van onderwijsinstellingen, gemeenten, provincie Gelderland, het UWV en WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Projectleiders zijn associate lector Sarah Detaille en lector Annet de Lange.

Daarnaast werken hbo- en mbo-studenten veel samen in het project Werkplaats beroepsonderwijs. “Veel mbo-studenten die doorstromen naar het hbo vallen uit”, zegt lector Beroepspedagogiek Loek Nieuwenhuis. “Binnen de Werkplaats beroepsonderwijs onderzoeken we wat hier de redenen van zijn en hoe we uitval tegen kunnen gaan.” Ook gaan HAN-studenten van lerarenopleidingen binnen het project lesgeven aan studenten van ROC’s. “Daarmee leren zij lesprogramma’s op te bouwen, samen met studenten vanuit het mbo”, aldus Nieuwenhuis. Samen met bestuurders en docenten van de mbo-instellingen in de regio worden professionaliserings- en onderzoeksprogramma’s ontwikkeld, gericht op het verbeteren en innoveren van het beroepsonderwijs in Gelderland.

Maatwerk voor de arbeidsmarkt

Het project Talent Innovatie Pool 2.0 van Miranda Vodegel  en oud-lector Stef Wijers helpt talentvolle medewerkers van mkb-bedrijven verder in hun ontwikkeling. De pool brengt talenten in het mkb samen met professionals van andere organisaties. Hierdoor kunnen zij samen hun uitdagingen aanpakken, leren van elkaars ervaringen en tot nieuwe samenwerkingen en innovaties komen. Studenten van verschillende HAN-opleidingen, zoals HRM, Communicatie, Bedrijfskunde en Commerciële Economie, begeleiden de deelnemende talenten. Zij geven de bedrijven advies over het vergroten van hun klantenkring, helpen hen bij het schrijven van een businessplan of met het in de markt zetten van een nieuw product.

Slim combineren van arbeidsvraag en opleidingsaanbod

Binnen één van de ruimtes binnen de HAN heerst een sfeer die anders is dan in de andere ruimtes. Studio L&D is een ontmoetingsplaats van organisaties, bedrijven, zzp’ers, alumni, studenten, docenten, onderzoekers en specialisten. Zij geven presentaties, houden brainstormsessies, werken samen aan projecten en elkaar leren beter kennen. Studio L&D is het meest tastbare onderdeel van het Gelders Praktijkleerhuis. De begeleiders van de Studio zijn Christel Vissers en Derk-Jan Nijman. Binnen een open werkplek komen studenten, docenten, werkgevers en andere belangstellenden bij elkaar om praktijkvraagstukken op het gebied van leren en ontwikkelen aan te pakken. Zoals het professionaliseren van de dijkwachtorganisatie bij Waterschap Rivierenland of het stimuleren van een lerende organisatie bij kruiden- en specerijenfabrikant Euroma. “Honderden studenten hebben het afgelopen jaar gebruik gemaakt van Studio L&D en veel werkgevers en oud-studenten hebben een bezoek gebracht”, zegt lector Loek Nieuwenhuis. “Het laat mooi zien hoe studenten en bedrijven van elkaar kunnen leren; vaak informeel door gewoon bij elkaar te zitten en met elkaar te praten.”

Bedrijven en overheden verbinden

Binnen het Gelders Praktijkleerhuis werkt de HAN samen met overheidspartners, onderwijsinstellingen, bedrijven, brancheorganisaties en andere belanghebbenden. Die coördinerende rol binnen het project ligt de HAN wel, aldus De Kaste. “Wij hebben veel kennis over de arbeidsmarkt, duurzame inzetbaarheid en technologie. Ook hebben we al veel contacten met het bedrijfsleven doordat onze studenten er stages lopen. Human capital gaat dwars door sectoren heen, terwijl bedrijven en brancheverenigingen vaak alleen naar hun eigen werkveld kijken. Wij kijken naar de hele regio Gelderland en kunnen de verschillende partners verbinden. Wij hebben geen winst als oogmerk of concurrentie met andere organisaties, wat het aantrekkelijk maakt om met ons zaken te doen.”

Samenwerking van 5 HAN-lectoraten

Binnen het Gelders Praktijkleerhuis werken 4 (associate) lectoraten van de HAN samen: associate lectoraat Regionale Arbeidsmarkt en Onderwijs en de lectoraten Human Capital Innovations, Responsief Beroepsonderwijs, en Logistiek en Allianties. “Die samenwerking is nodig bij het oplossen van complexe vraagstukken”, zegt projectleider De Kaste. “Ook spelen studenten van verschillende studies een belangrijke rol in het project, bijvoorbeeld met stage- of afstudeeropdrachten.” Zo onderzocht een HAN-student Learning and Development in Organisations hoe het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem een eigen academie kan opzetten om van daaruit het personeel bij te scholen. Inmiddels is het ziekenhuis met de plannen aan de slag. Lector Loek Nieuwenhuis: “Het is mooi om te zien dat het onderzoek van onze studenten echt iets teweegbrengt. En de studenten zelf leren er ook veel van.”

Geen project maar een duurzaam lerend netwerk

Zo biedt het Gelders Praktijkhuis diverse projecten die samen de arbeidsmarkt in Gelderland verbeteren en voorbereiden op de toekomst. ‘We willen een lerende regio helpen ontwikkelen die zich snel aanpast aan veranderingen’, zegt Nieuwenhuis. Wat hem en De Kaste betreft is het Gelders Praktijkhuis daarom geen project van een paar jaar. De Kaste: ‘Wij zien het Praktijkhuis niet meer als een project, maar als een duurzaam lerend netwerk. Dat stopt nooit.’