Koburg Lunch: AI for Energy door Jacco Heres

148143 LM Lectoraat Logistiek Data science
  • Slim
  • Schoon
  • Sociaal

Om het energienet betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden werken we aan slimme oplossingen, om het huidige en toekomstige net efficiënter te gebruiken en om de productiviteit van technici te verhogen zodat het net sneller uitgebreid kan worden.

Snelle info

Datum en tijd

Locatie
Online

AI for Enery Grids

De energietransitie is in volle gang en dat brengt uitdagingen met zich mee voor netwerkbedrijf Alliander. De flinke groei van het aantal zonne- en windparken, datacenters en energie-intensieve sectoren, zoals de glastuinbouw, zorgen voor een enorme belasting op het stroomnet. Om overbelasting te voorkomen zijn uitbreidingen nodig. Maar door langdurige vergunningstrajecten en een groot tekort aan technici is dat niet van vandaag op morgen geregeld.

Om het energienet betrouwbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden werken we aan slimme oplossingen, om het huidige en toekomstige net efficiënter te gebruiken en om de productiviteit van technici te verhogen zodat het net sneller uitgebreid kan worden. Een van de hulpmiddelen daarbij is het AI for Energy Grids Lab, waar onderzoek gedaan wordt om de het toepassen van meer geavanceerde AI-technieken te versnellen en AI op meer gebieden te gebruiken. In dit lab, onderdeel van ICAI werken we samen met TU Delft, Radboud University, UTwente en HAN University of Applied Science op vijf verschillende onderwerpen die directe impact kunnen hebben op de Energietransitie. In deze Koburg lezing zal op een aantal van de uitdagingen ingegaan worden en besproken worden hoe AI hierin kan helpen.

Over de gastspreker

Deze Koburg Lunch wordt verzorgd door Jacco Heres. Jacco is Data Scientist bij Alliander en hoofdonderzoeker van AI for Energy Grids.

Programma

Tijdstip Programma
12.15 uur (Digitale) inloop
12.20 uur Welkom, nieuws op het gebied van Applied Data Science en Artifial Intelligence door Stijn Hoppenbrouwers 
12.25 uur Lunchlezing door gastspreker
12.40 uur Vragen en afronding

Over de Koburg Lunches

De Koburg Lunches worden georganiseerd vanuit ASGARD, het kennisnetwerk van de HAN op het gebied van Applied Data Science en Artificial Intelligence, en gesponsord door zwaartepunt Slim - Smart Region. 
 
Ongeveer elke 4e woensdag/donderdag van de maand vindt de Koburg Lunch plaats, van 12.15 uur tot 13.00 uur. De netwerkbijeenkomst is toegankelijk voor iedereen, zowel collega's als studenten en extern geïnteresseerden zijn welkom.
 
Meer weten? Kijk op han.nl/ASGARD. Hier kun je ook de eerdere Koburg Lunches terugkijken.

Meer overSlim - Smart Region

Ons leven en werk wordt digitaler. In het zwaartepunt Slim - Smart Region werken we aan de wendbaarheid van mensen, teams en organisaties. Zodat we optimaal van al die nieuwe technologie profiteren. We, dat zijn docenten, onderzoekers, studenten en ondernemers. Samen maken we deze regio superslim.   

Smart Region vrouw met bril